Tiskárna a typografické studio

Vložte svůj e-mail a jméno a

Získejte zdarma

– praktické polygrafické dárky

– polygrafické články, tipy a rady

Odhlásit se můžete kdykoli :-)


Příprava tiskových dat


Pro kvalitní tisk a knihařské zpracování je zásadní kvalita tiskových dat. Připravujete-li si tisková data sami, je nezbytné dodržet základní pravidla:

1) Vhodné programové vybavení
Pro tvorbu tiskových souborů doporučujeme používat pouze aplikace, které jsou pro takovou činnost vhodné (například Adobe Collesction nebo QuarkXpress). Při použití nevhodných aplikací (například Microsoft Office) neneseme odpovědnost za případné problémy.

2) Velikost stránek
Velikost stránky v dokumentu vždy nastavte na finální velikost. Nikdy grafiku neumísťujte do většího dokumentu než je formát výsledný.

3) Spadávky
Všechny objekty v dokumentu, které přesahují výsledný formát (zasahují až k okraji stránky) musí mít minimálně 3 mm spadávku. To znamená, že musí okraj stránky minimálně o 3 mm přesahovat.

4) Ořezové značky
Pokud tisková data obsahují objekty se spadávkou, exportujte je vždy s ořezovými značkami. Minimální odstup značek je 3 mm. Ostatní polygrafické značky jako jsou značky pasovací, škály a podobně vypínejte.

5) Bezpečná zóna
Vzdálenost textů, log a jiných grafických prvků od okraje stránky nesmí klesnout pod „bezpečnou zónu“. Tato vzdálenost se řídí velikostí stránky a typem následného knihařského zpracování. Obecně by, až na výjimky, neměla klesnout pod 5 mm. Do bezpečné zóny ani v její blízkosti neumísťujte rámečky kopírující okraj stránky. Při tisku i knihařském zpracování vznikají nepřesnosti, které jsou pak u tohoto typu grafiky obzvlášť patrné.

6) Rozlišení obrázků
Používejte obrázky s vhodným rozlišením. Obecně platí, že čím menší je grafika, tím vyšší rozlišení je potřeba. U menších formátů je doporučené rozlišení minimálně 300 DPI. Se stoupající pohledovou vzdáleností pak tato hodnota klesá. U velkého billboardu se pak používá 300 DPI v poměru 1:10. Ani velké rozlišení vám nepomůže, pokud není obrázek kvalitní.

7) Písma a tloušťky linek
V tiskovém souboru musí být vložena všechna písma (fonty), která jsou v dokumentu použita. Doporučená minimální velikost písma je 6 bodů u černého textu a 7 bodů u negativního (bílého) textu. Nejmenší doporučená tloušťka linky je 0,25 bodu pro černou linku a 0,75 bodu u negativní linky.

8) Barevnost
Pro achový digitální a ofsetový tisk používejte u všech objektů barevný prostor CMYK. Pro velkoplošný tisk lze pro využití většího barevného gamutu některých technlogií vhodné použít barevný prostor RGB. Více informací naleznete zde: Definice barev

8) Vyřazení
Data nikdy nevyřazujete. Vyvarujete se chybám a neekonomickému využití tiskových archů. Pro vyřazení používáme profesionální digitální archovou montáž.

9) Formát tiskových dat
Pro tisk přijímáme pouze soubory ve formátu PDF. Stránky vždy ukládejte samostatně, nikdy ne jako dvojstránky. Máte-li jednu zakázku rozdělenou na více pdf souborů, je nezbytné aby všechny části byly vytvořeny se stejným nastavením.

Zpět