Tiskárna a typografické studio

Vložte svůj e-mail a jméno a

Získejte zdarma

– praktické polygrafické dárky

– polygrafické články, tipy a rady

Odhlásit se můžete kdykoli :-)


Parametry tisku


Pro výrobu je nezbytné předat hned na počátku všechny důležité informace, bez kterých nelze zakázku zadat do výroby. Jsou to především:

1) Formát
2) Rozsah
3) Barevnost
4) Povrchová úprava
5) Materiál
6) Knihařské zpracování
7) Ostatní parametry
8) Náklad

Ad 1) Formát
Rozměr tiskoviny. Má-li zakázka pouze jeden list, uveďte prosím formát listu před případným dalším knihařských zpracováním (například skládáním). U vícestránkových dokumentů uveďte výsledný formát po vazbě. Více informací o formátech najdete v menu – polygrafické informace / tiskové formáty.

Ad 2) Rozsah
Počet stránek. Uveďte prosím počet stran a ne počet listů. Nejmenší počet stran jsou 2 (1 list). V případě vazeb vícestránkových dokumentů musí rozsah splňovat některé technologické náležitosti. Například:

  • u vazby V1 (šitá) musí být počet stran dělitelný 4
  • vazba V2 (lepená) by měla mít minimálně 40 stran
  • vazby mají omezený počet stran v závislosti na použitém materiálu

Má-li být u vícestránkových dokumentů obálka na jiném materiálu než vnitřní listy (blok), uveďte, zda je rozsah včetně obálky nebo bez.

Ad 3) Barevnost
Informace o barevném zpracování tisku. Tisk bývá zpravidla buď barevný nebo monochromatický (obvykle černobílý). Barevnost každého listu může mít tyto variánty:

  • 4/0 – jednostranný plnobarevný tisk
  • 4/1 – z jedné strany plnobarený tisk, z druhé strany monochromatic­ký tisk
  • 4/4 – oboustranný plnobarevný tisk
  • 1/0 – jednostranný monochromatický tisk
  • 1/1 – oboustranný monochromatický tisk

U ofsetového tisku může být v případě monochromatického tisku místo černé použita také libovolná přímá barva. Chcete-li použít přímou barvu, v poptávce to prosím uveďte. Více informací o barevnosti najdete v menu – polygrafické informace / barevnost.

Ad 4) Povrchová úprava
Chcete nějakou tiskovinu nebo její část opatřit povrchovou úpravou (laminace, UV lak, ražba…), uveďte to v této položce. Uveďte také, zda se povrchová úprava týká pouze jedné strany (1/0) nebo obou (1/1). Povrchová úprava obvykle zvyšuje prestiž nebo odolnost tiskoviny. Vždy ale poměrně výrazně zvyšuje cenu.

Ad 5) Materiál
Zde uveďte, jaký materiál má být pro výrobu použit a zda je stejný pro celý dokument, nebo zda je například obálka z jiného materiálu než vnitřní listy.

Ad 6) Knihařské zpracování
Finální zpracování zakázky – ořez, skládání, rylování, perforace, lepení nebo některá z vazeb. Více informací o barevnosti najdete v menu – polygrafické informace / typy vazeb.

Ad 7) Ostatní parametry
Tato položka zahrnuje především všechny nestandardní požadavky jako například personifikace, atypické tvary a podobně.

Ad 8) Náklad
Počet výtisků.

Zpět