Tiskárna a typografické studio

Vložte svůj e-mail a jméno a

Získejte zdarma

– praktické polygrafické dárky

– polygrafické články, tipy a rady

Odhlásit se můžete kdykoli :-)


Formáty papíru


Mnoho tiskovin je navrženo v rozměrech odpovídajících standardním řadám papíru. Některé však mohou mít odlišné rozměry – ať už z důvodů technických (usnadnění výroby a zpracování) nebo estetických.

Výběr formátu

Při výběru formátu je třeba přihlížet k mnoha různým hlediskům:

  • Estetická stránka: Bude to ve vybrané velikosti vypadat dobře?
  • Obsah: Vejdou se tam všechny požadované informace? Budou přehledné? Nebude písmo moc malé? A naopak, půjde to přečíst z dálky (plakát, billboard)?
  • Ergonomie: Nebude to velké na nošení? Půjde to vložit do peněženky (vizitka, kartička, jízdní řád…), kabelky, tašky, kapsy? Bude to pasovat do obálky?
  • Zvyklosti: Některé tiskoviny standardně používají „obvyklou“ velikost. Někdy je možné toto pravidlo porušit, někdy je to spíš nevhodné.
  • Technika a technická omezení: Jak složité to bude na výrobu. A půjde to vůbec vyrobit?
  • Spotřeba materiálu: Nebude to díky atypickému nebo příliš velkému formátu příliš drahé?

Normované formáty

Používání normovaných řad formátů papíru umožňuje používat technologické standardy (tiskové a dokončovací) a celkově zjednodušuje práci (nastavení programů, dopravu, balení apod.).

Řada A Největším formátem řady A je A0. Menší formáty se získávají tak, že se delší strana archu papíru rozdělí napůl. Matematicky tedy dělíme dlouhou stranu formátu dvěma. Zaokrouhluje se dolů na celé milimetry. Řady B a C Odvozují se naprosto stejně jako základní řada. B – větší než A (často jako hrubý formát pro tisk). Řada C je mezi A a B (obálky pro formát A)

Dělené formáty Vychází z dělení delší strany základních formátů – například často používaný formát akcidence 1/3 A4 = 210mm x 99mm. Méně často se používá 1/3 A3, 1/3 A5 nebo podobné dělení jiných formátů.

Normované formáty

A0 ­ – ­ 841 × 1189 mm

B0 ­ – ­ 1000 × 1414 mm

C0 ­ – ­ 917 × 1297 mm

A1 ­ – ­ 594 × 841 mm

B1 ­ – ­ 707 × 1000 mm

C1 ­ – ­ 648 × 917 mm

A2 ­ – ­ 420 × 594 mm

B2 ­ – ­ 500 × 707 mm

C2 ­ – ­ 458 × 648 mm

A3 ­ – ­ 297 × 420 mm

B3 ­ – ­ 353 × 500 mm

C3 ­ – ­ 324 × 458 mm

A4 ­ – ­ 210 × 297 mm

B4 ­ – ­ 250 × 353 mm

C4 ­ – ­ 229 × 324 mm

A5 ­ – ­ 148 × 210 mm

B5 ­ – ­ 176 × 250 mm

C5 ­ – ­ 162 × 229 mm

A6 ­ – ­ 105 × 148 mm

B6 ­ – ­ 125 × 176 mm

C6 ­ – ­ 114 × 162 mm

A7 ­ – ­ 74 × 105 mm

B7 ­ – ­ 88 × 125 mm

C7 ­ – ­ 81 × 114 mm

A8 ­ – ­ 52 × 74 mm

B8 ­ – ­ 62 × 88 mm

C8 ­ – ­ 57 × 81 mm

Zpět